Doruk Nilüfer Hastanesi açılış için gün sayıyor

Doruk Nilüfer Hastanesi açılış için gün sayıyor
Yayınlama: 26.01.2023 11:46:11
A+
A-

Güney Marmara’nın en büyük özel hastanesi  olma özelliğini taşıyan akıllı hastane konseptine sahip olan Doruk Nilüfer Hastanesi,otelleri aratmayan konforuyla, son model tıbbi cihazlarla Bursa’ya hizmet vermek için gün sayıyor…Bütün izinleri tamamlanan hastane,1 ay içinde faaliyete girecek.

Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı basına özel düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada; ”Yaklaşık 50 bin metrekarelik alanda inşa edilen toplam 19 katlı Nilüfer Doruk Hastanesi aynı zamanda Güney Marma­ra’nın en büyük özel hastanesi olma özelli­ğini taşıyacak. Sağlık Bakanlığı tarafından 3’üncü basamak hastane niteliğinde değer­lendirilen Doruk Nilüfer Hastanesi başta Güney Marmara olmak üzere, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalara hizmet vermeye hazırlanıyor” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanenin faaliyete başlama­sıyla Bursa’ya bir cazibe merkezi ka­zandıracaklarının altını çizen Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Baş­kanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Bölge hastanesi ve 3’üncü basamak has­tane olmayı çok önemsiyoruz. 3’üncü basamak bir hastane olduğunuzda Bandırma, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Ya­lova gibi tüm bölgeye hizmet sunmaya de­vam edeceğiz.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“İlk ve son özel hastanelere sahibiz”

Bursa’nın her merkez ilçesine bir hastane hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Dr. Namlı, “Yıldırım ve Osmangazi’nin ardın­dan Nilüfer’de de bir hastane açıyoruz. 1968 yılında kurulan Özel Bursa Hastanesi’ni 2006 yılında devralmıştık. Bu hastanemizle birlikte Bursa’nın ilk ve son özel hastanele­rine sahip olacağız” diye konuştu. Dr. Namlı, Türkiye’de 576 özel hastanenin olduğu bilgi­sini paylaşarak, yeni hastanelerinin mevcut büyüklüğünün Türkiye’deki ilk 10 arasına girdiğini dile getirdi.Tüm branşların hizmet vereceği hastane­nin 370 yatak kapasitesine çıkabileceğini be­lirten Dr. Namlı, 13 ameliyathane ve güçlü teknik donanımıyla da fark yaratacaklarını söyledi

Foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doruk Nilüfer termalde fark yaratacak

Dr. Ömer Yavuz Namlı, termalden onkolo­jiye, kullanılan cihazlardan yoğun bakım alanlarına kadar olan yenilikleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Bursa, tarih, doğa, kültür ve sanayi ala­nında çok fazla özelliğe sahip bir şehir. Bun­lardan biri de termal. Tarihte İmparatoriçe Theodora’nın M.S. 500’üncü yıl­larda Çekirge’deki kaplıcalarda te­davi olduğunu biliyoruz. Biz de bu termal zenginliği hastanemizde kullanmak istedik. Burada 11 adet termal havuzumuz var. Türki­ye’de bu kadar fazla özel havuza sahip tek özel hastaneyiz. Bir katı­mızı tamamen buna ayırdık. Re­habilitasyon, çamur, refleksoloji havuzları ile sağlıklı yaşam mer­kezi olabilecek yüzme havuzla­rına kadar çok özellikli termal havuzlarımız var. Bu termal tesisle sağlık turizmi ala­nında da önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bundan hem Bursa hem de biz ka­zançlı çıkacağız.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastanede kapasite olarak 80 adet yoğun bakım ünitesi olduğu bilgisini paylaşan Do­ruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, yoğun bakım üniteleri­nin güneş alan alanlara inşa ettiklerini söy­ledi. Dr. Namlı, böylece yoğun bakım hasta­larının gün ışığını iyi bir şekilde alarak, şifa bulacaklarını kaydetti.

 

Kemik iliği transplantasyonuna özel alan

Doruk Nilüfer Hastanesi’nin bir katının kemik iliği transplantasyon alanına ayrıla­cağını aktaran Dr. Namlı, “Bu alan kemik iliği hastalığı geçirenler için çok önemli ola­cak. Ayrıca bu tedavi sağlık turizmi alanında da ciddi bir paya sahip. Böylece Bursa’nın yurt içindeki sağlık turizminden aldığı payı artırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doruk Nilüfer Hastanesi teknik donanımda iddialı

Dr. Ömer Yavuz Namlı, Doruk Nilüfer Has­tanesi olarak teknik donanım konusunda da çok iddialı olduklarını belirterek, “3 rad­yoterapi ünitemiz ve tıbbi onkoloji alanları­mız ve Intraoperatif MR cihazımız var. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Şehir Hasta­nesi de dahil olmak üzere Bursa’da bu ci­haza sahip olan tek hastane biziz. Bu MR ci­hazı özellikle beyin tümörü ameliyatlarında büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye’de yakla­şık 5 tane bulunan bu MR cihazı sizi diğer hastanelerden ayrıştırarak, farklı bir katego­riye sokuyor” dedi. Onkolojik teşhis ve te­davi merkezinde 3 profesör kadrosu ve rad­yasyon onkolojisindeki özellikli cihazlarıyla bu alanda da ön plana çıkacaklarını vurgu­layan Dr. Namlı, “Bölge hastanesi olarak hiz­met vereceğimiz için bu noktada ciddi yükü alacağız” açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acil serviste özel hizmetler

Hastanelerinin acil servislerinde de önemli özelliklere sahip olduklarını belirten Dr. Namlı, “Acilimiz içinde tam teşekküllü bir ameliyathanemiz ayrıca radyoloji ünite­miz var. Böylece acil müdahale gereken has­talarımızı farklı katlara taşımak durumunda kalmayacağız. Tüm bunların yanında hasta­nemizdeki yoğun bakım yataklarına ek ola­rak acil servisimizde de 2 yataklı yoğun ba­kım ünitemiz var” diye konuştu. Doruk Nilüfer Hastanesi’nin inşasında pandemiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatan Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Covid-19 salgının bize kattığı birtakım şeyler oldu. Bazı servisleri­mizin havalandırma sistemlerini istediği­miz anda yoğun bakıma çevirecek şekilde yaptık. Tekrar bir salgınla karşılaşma duru­munda buraları yoğun bakıma çevirebilece­ğiz. Hastanemizdeki hava kalitesi değerle­rini çok yükselttik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekleme alanlarındaki hava kalitesini adeta ameliyathane seviyesine getirdik. Böylece bekleme alanlarındaki hastalarımı­zın da enfeksiyon riskini minimize etmiş ol­duk” dedi. 6 uzmanlık alanında gece nöbeti uygulamasına geçeceklerini bildiren Doruk Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, “Bu hastanecilik açısın­dan üst düzey bir hizmet. Bu hizmeti Bursa’da ve hatta İstanbul’da dahi uygula­yan bir hastane yok” açıklamasında bu­lundu. Kendilerini üniversite hastanesi olma yolunda planladıklarını kaydeden Dr. Namlı, Doruk Nilüfer Hastanesi’nde amfi, konferans, 4 eğitim ve toplantı salonlarına sahip olduklarını dile getirdi.

Nilüfer’deki hastanenin Doruk Hastanele­ri’nin 25 yıllık tecrübesiyle hayata geçtiğini vurgulayan Dr. Ömer Yavuz Namlı sözlerini şöyle tamamladı: “Burada 25 yıldır yapama­dıklarımızı yapmaya çalıştık. Kendi eksikle­rimizi ve Bursa’nın eksikliklerini biliyorduk. Bunları giderecek şekilde, Bursalılara daha iyi hizmet sunabilmek adına Doruk Nilüfer Hastanesi’ni hayata geçirdik. Burada 150’si hekim olmak üzere toplam yaklaşık 750 per­soneli istihdam edeceğiz. Böylece toplam is­tihdamımız 2 bin 150 seviyesine ulaşacak. Bunun da ayrı mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.